Boligkvarter med parkmiljø og egen skovlund

Boligerne i Himmelev Have opføres på den grund, der siden 1970’erne har huset Fröbel Seminariet, som nu nedlægges. Bygningerne er ikke værd at bevare, men det er seminariets parklignende omgivelser til gengæld.

Grunden har egen skovlund i tilknytning til Himmelevs øvrige grønne rekreative områder. Langs veje og mellem huse er der store græsarealer og beplantning af parklignende karakter.